Dofinansowania UE

Wdrożenie nowoczesnej technologii szansą poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej

 

 

Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa

PROGRAM OPERACYJNY: INTELIGENTNY ROZWÓJ

 

DZIAŁANIE 3.4: DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY
Tytuł projektu: Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa
Opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej
oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u
przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest
dotacja.
Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 356 816,16 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 100%

ZAKUP MASZYN DO ORGANIZOWANEGO GNIAZDA OBRÓBKI WYROBÓW METALOWYCH, CELEM PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY

zestaw_nss_silesia_ue2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: ZAKUP MASZYN DO ORGANIZOWANEGO GNIAZDA OBRÓBKI WYROBÓW METALOWYCH, CELEM PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HEMAR” Henryka i Marek Musialik spółka jawna
Wartość projektu: 2 102 070,00 PLN
Wartość dofinansowania: 749 909,20 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII SYMULTANICZNEJ W 5-CIU OSIACH OBRÓBKI DETALI Z METALU Z WYKORZYSTANIEM CENTRUM OBRÓBKOWEGO DMU 80 eVo FIRMY DECKEL MAHO GILDEMEISTER

zestaw_nss_silesia_ue2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu: WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII SYMULTANICZNEJ W 5-CIU OSIACH OBRÓBKI DETALI Z METALU Z WYKORZYSTANIEM CENTRUM OBRÓBKOWEGO DMU 80 eVo FIRMY DECKEL MAHO GILDEMEISTER
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HEMAR” Henryka i Marek Musialik spółka jawna
Wartość projektu: 1 154 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 577 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
ZAKUP MASZYN CELEM WPROWADZENIA NA RYNEK NOWYCH USŁUG I PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI

zestaw_nss_silesia_ue2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: ZAKUP MASZYN CELEM WPROWADZENIA NA RYNEK NOWYCH USŁUG I PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hemar” Henryka i Marek Musialik spółka jawna
Wartość projektu: 737 963,10 PLN
Wartość dofinansowania: 299 985,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
UDZIAŁ W TARGACH HANNOVER MESSE 2012 Hannover/Niemcy jako wystawca

zestaw_nss_silesia_ue2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: UDZIAŁ W TARGACH HANNOVER MESSE 2012 Hannover/Niemcy jako wystawca
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hemar” Henryka i Marek Musialik spółka jawna
Wartość projektu: 42 114,37 PLN
Wartość dofinansowania: 17 126,39 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
UDZIAŁ W TARGACH SPIELWARENMESSE Norymberga / Niemcy jako wystawca

zestaw_nss_silesia_ue2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: UDZIAŁ W TARGACH SPIELWARENMESSE Norymberga / Niemcy jako wystawca
Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Hemar” Henryka i Marek Musialik spółka jawna
Wartość projektu: 34 605,02 PLN
Wartość dofinansowania: 10 722,77 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl